Network of Earth Observation Resources
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος επέλεξε την cloudeo ως συνεργάτη για τη διαχείριση του πρότζεκτ "Network of Resources"

Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA) επέλεξε την cloudeo ως κύριο ανάδοχο για τον πρόσφατο διαγωνισμό ‘Procurement of Earth Observation Exploitation Platform Network Resource Services'.

Το 2019, η ESA θα αρχίσει να προμηθεύεται υπηρεσίες επεξεργασίας των δεδομένων και προϊόντων της που παρέχονται από τους διάφορους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς και διεθνείς παρόχους δεδομένων και πλατφορμών παρατήρησης της Γης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δώσει το έναυσμα στο "Δίκτυο πόρων για την Παρατήρηση Γης" (Network of Resources - NoR) ώστε να συμβάλει σε ένα κοινό πλαίσιο εναρμόνισης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους προς τους χρήστες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Earth Observation Envelope της ESA, το NoR στοχεύει στην τόνωση της υιοθέτησης των υπηρεσιών των πλατφορμών από επιστημονικούς και εμπορικούς χρήστες, επιτυγχάνοντας ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης και οικονομικής αποδοτικότητας για την πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων παρατήρησης της γης, αξιοποιώντας τους πόρους του νέφους όπου φιλοξενούνται τα δεδομένα.

Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε το όραμα των πόρων της ESA να ευθυγραμμίζεται με την cloudeo για τη μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης της γης και την οικοδόμηση μιας κοινής αρχιτεκτονικής για την τυποποίηση της πρόσβασης σε δεδομένα από διαφορετικούς παρόχους. Το έργο επικεντρώνεται σαφώς στους χρήστες και τις ανάγκες τους όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων Παρατήρησης Γης. Με την αύξηση του αριθμού και του κύκλου λειτουργίας των επιχειρησιακών δορυφόρων τηλεπισκόπησης και την εξέλιξη των δορυφορικών οργάνων με υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων, η συμβατική προσέγγιση της μεταφοράς των δεδομένων στον χρήστη και στη συνέχεια της επεξεργασίας των δεδομένων από τον χρήστη δεν αποτελεί πλέον τη βέλτιστη λύση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ δυσκίνητη ροή εργασίας για τον χρήστη.

Ως συνδυασμός πλατφορμών εκμετάλλευσης και επεξεργασίας, το NoR θα υποστηρίξει τον χρήστη στην προμήθεια υπηρεσιών και στην καταχώρηση απαιτήσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, αυξάνοντας παράλληλα την ενσωμάτωση των δεδομένων και των πληροφοριών Παρατήρησης Γης για ευρύτερη χρήση: για επιστημονικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς, καθώς και για τη δημιουργία νέων εμπορικών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, RHEA και BHO, η cloudeo θα διαχειρίζεται το Δίκτυο Πόρων Παρατήρησης Γης NoR και θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής τόσο για τους παρόχους όσο και για τους τελικούς χρήστες για τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Η εμπειρία μας στη δημιουργία ενός marketplace για τον εκδημοκρατισμό των εφαρμογών και των πληροφοριών που βασίζονται στην τοποθεσία, θέτει τα θεμέλια για τα επόμενα βήματα του NoR.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του NoR
  εδώ

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αποτελεί την πύλη της Ευρώπης προς το διάστημα.

Η ESA είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε το 1975, με αποστολή να διαμορφώνει την ανάπτυξη της διαστημικής ικανότητας της Ευρώπης και να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις στο διάστημα θα αποφέρουν οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου.

Η ESA έχει 22 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σλοβενία και η Λετονία είναι συνδεδεμένα μέλη.

Επιπλέον, έχει καθιερώσει επίσημη συνεργασία με έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Καναδάς συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της ESA βάσει συμφωνίας συνεργασίας.

Συντονίζοντας τους οικονομικούς και πνευματικούς πόρους των μελών της, η ESA μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα και δραστηριότητες που ξεπερνούν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε μεμονωμένης ευρωπαϊκής χώρας. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με την ΕΕ για την υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και Copernicus και του Eumetsat για την ανάπτυξη μετεωρολογικών αποστολών.

Μάθετε περισσότερα για την ESA στη διεύθυνση www.esa.int

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Ετικέτες
Αρχειοθετήθηκαν
Σύνδεση to leave a comment
Γεωχωρικές εικόνες κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας
Πώς ο COVID-19 και τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να καθοδηγήσουν το μέλλον για πιο βιώσιμες έξυπνες πόλεις