CIINDY
Μελέτη διασύνδεσης του CloudEO GeoMarketplace και του IPT Poland

Ο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) χρηματοδότησε το EO Innovation Platform Testbed της Πολωνίας για να δώσει εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα Sentinel και Landsat στους ερευνητές και τη βιομηχανία με το EO Cloud. Το CloudFerro αναπτύσσει την υποδομή και προσφέρει από το 2016 πρόσβαση σε νέους χρήστες.

Στο πλαίσιο του έργου, το CIINDY εκπονεί μελέτες σχετικά με το πώς η σύνδεση μεταξύ του GeoMarketplace CloudEO και του EO Cloud στην Πολωνία μπορεί να ωφελήσει τους προγραμματιστές και τους παρόχους γεωυπηρεσιών όσον αφορά την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά και την αποδοτικότερη παραγωγή.

Η Cloudeo συνεργάστηκε για τις μελέτες με την Exelis VIS, μια εταιρεία της Harris Geospatial Solutions, και με την Science and Technology από τη Νορβηγία.

CIINDY - I

Στο πλαίσιο του CIINDY-I, δημιουργήθηκε η πρώτη πρωτότυπη σύνδεση του CloudEO Store με το EO Cloud για να μπορούν οι πελάτες να παραγγείλουν στο CloudEO Store μια ανάλυση ανίχνευσης αλλαγών για μια συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιώντας δεδομένα Landsat ή Sentinel.

Τώρα, όποιος θέλει να παραγγείλει την ανίχνευση αλλαγών GeoService της Harris Geospatial Solutions μπορεί να το κάνει στο CloudEO GeoMarketplace και θα επωφεληθεί από τη γρήγορη εκτέλεση στο EO Cloud.

Επιπλέον, κάθε επιστήμονας τηλεπισκόπησης ή ΓΣΠ που αναπτύσσει αναλύσεις ENVI ή IDL και θέλει να επωφεληθεί από τη σύνδεση μεταξύ του CloudEO GeoMarketplace και του EO Cloud μπορεί να το κάνει αβίαστα και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για αυτό το ισχυρό πακέτο λογισμικού!

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Exelis VIS και η CloudEO συνεργάστηκαν. Με την υποστήριξη της CloudFerro, δημιουργήθηκε η ροή εργασίας και η πρώτη ολοκλήρωση μεταξύ του EO Cloud και του CloudEO Store είναι λειτουργική.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια πληθώρα παραμέτρων ανίχνευσης αλλαγών και να επιλέξει τις επιθυμητές σκηνές από τον πλήρη κατάλογο δεδομένων.

Μόλις ο πελάτης παραγγείλει την ανίχνευση αλλαγών, αυτή εκτελείται αυτόματα στο EO Cloud, περιλαμβάνοντας την πρόσβαση στα δεδομένα.

Εάν χρησιμοποιούνται δεδομένα Sentinel-2 ή δεδομένα Landsat για την Ευρώπη, τα δεδομένα βρίσκονται στην πλατφόρμα και, επομένως, το νέφος EO παρέχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ανάλυση. Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Ωστόσο, η διαδικασία εκτελείται επίσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εάν τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, π.χ. δεδομένα Landsat εκτός Ευρώπης. Στην περίπτωση αυτή, μια πρόσθετη διαδικασία ζητά αυτόματα τις σκηνές από τις υπηρεσίες Amazon Web Services και ξεκινά τη διαδικασία ανίχνευσης αλλαγών μόλις τα δεδομένα είναι διαθέσιμα.


CIINDY - II: Ενσωμάτωση του GeoService Silvisense

Στο πλαίσιο του CIINDY II, η νορβηγική εταιρεία Science and Technology και η CloudEO συνεργάστηκαν για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας GeoService Silvisense στο CloudEO GeoMarketplace και για να διερευνήσουν από κοινού τα οφέλη του EO Cloud στο IPT Poland όσον αφορά την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και τις δυνατότητες επεξεργασίας.

Η CloudEO χρησιμοποιεί την εμπειρία της από το CIINDY I για να συνδέσει το κατάστημα μέσω του CloudEO Order Orchestration με το EO Cloud της CloudFerro.

Ήδη, η βασική έκδοση του Silvisense, ένας λεπτομερής χάρτης κάλυψης γης, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για εταιρείες και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοκομίας, της γεωργίας και του χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτός ο χάρτης χρησιμεύει ως είσοδος σε προηγμένες αναλύσεις για την υγεία των δασών από το Silvisense ή ως είσοδος για άλλους φορείς προστιθέμενης αξίας για την επιτάχυνση και τη βελτίωση των διαδικασιών τους.

Κύριες εργασίες του έργου:

  • Το CloudEO παρουσιάζει την υπηρεσία GeoService στο CloudEO Store και υλοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου.

  • Οι πελάτες θα μπορούν να παραγγείλουν αυτή τη Γεωυπηρεσία ως εφάπαξ ανάλυση ή να εγγραφούν σε αυτήν ως υπηρεσία παρακολούθησης. Η τιμολόγηση καθορίζεται από το μέγεθος της επιλεγμένης περιοχής, τη γεωμετρική ανάλυση της ανάλυσης, τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης και τη λεπτομέρεια της ανάλυσης.

  • Είναι δυνατές διαφορετικές επιλογές πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η άμεση τραπεζική μεταφορά. Για όγκο παραγγελιών κάτω των 500 ευρώ, μπορεί να επιλεγεί η πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Για όγκους παραγγελιών άνω των 3000 ευρώ, προσφέρονται η άμεση τραπεζική μεταφορά και η πληρωμή με το τιμολόγιο. Οι νέοι πελάτες πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά.

  • Με μια παραγγελία, ο πελάτης αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις του CloudEO. Οι όροι αυτοί καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες της CloudEO αλλά και τις ανάγκες του παρόχου γεωυπηρεσιών και αποφεύγουν την ανάγκη να υπογράψει ο πελάτης πολλαπλούς όρους και προϋποθέσεις για να καταναλώσει μία γεωυπηρεσία.

  • Μόλις ληφθεί η πληρωμή, το σύστημα CloudEO Order Orchestration ενεργοποιεί και ελέγχει την αλυσίδα επεξεργασίας. Ο πελάτης θα βρει αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα "Τρέχουσες υπηρεσίες" στο ταμπλό του. Όταν παραχθούν τα αποτελέσματα, ο πελάτης ειδοποιείται και λαμβάνει έναν σύνδεσμο για να κατεβάσει τα αποτελέσματα.

CIINDY
cloudeo AG, Dimitris Bellos 21 Φεβρουαρίου, 2017
Ετικέτες
Σύνδεση to leave a comment
Απρίλιος 2022
Επιλεγμένο προϊόν: TripleSat