Το μικρό γεράκι στο Κιλκίς, Ελλάδα
Τα κλιματικά δεδομένα Answr.space για την υποστήριξη δραστηριοτήτων διατήρησης της άγριας ζωής

Το μεταναστευτικό είδος γερακιού, γνωστό ως μικρό γεράκι (Falco naumanni), φτάνει στη Νότια Ευρώπη κατά την περίοδο αναπαραγωγής και προστατεύεται σε όλη την Ευρώπη. Η προστασία αυτή οφείλεται στην κατάταξή του στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά. Τα γεράκια προτιμούν να αναπαράγονται σε αποικίες και αναζητούν τρύπες σε ψηλά κτίρια, υπόστεγα ή στέγες εντός αγροτικών οικισμών για να φωλιάσουν. Τρέφονται κυρίως με έντομα και μπορούν να βρεθούν για αναζήτηση τροφής σε ανοιχτά και ξηρά ενδιαιτήματα, καθώς και σε φυσικά ή ήπια διαχειριζόμενα λιβάδια και εκτεταμένες καλλιέργειες. 

Στην Ελλάδα, το γεράκι αναγνωρίζεται ως καθορισμένο είδος στις περιοχές Natura του νομού Κιλκίς, συγκεκριμένα στην "Περιοχή Ανθόφυτος" και στην "Περιοχή Έλους Αρτζάν", ενώ περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.Σε κοινή ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποκαλύφθηκε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις προστατευόμενες περιοχές Έλους Αρτζάν και Ανθόφυτο στο νομό Κιλκίς έχει εγκριθεί από τις τοπικές αρχές.

Η μείωση του πληθυσού του μικρού γερακιού σε αυτές τις περιοχές αποδίδεται κυρίως στη χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία που προκαλείται από την απώλεια των θέσεων τροφοληψίας και τη μειωμένη επιτυχία της θήρευσης, τα οποία είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στις χρήσεις γης. Αν και υπάρχουν αρκετές θέσεις φωλεοποίησης γύρω από τις δύο περιοχές Natura που αναφέρθηκαν προηγουμένως λόγω των κοντινών οικισμών, η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων εντός ή πλησίον των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τον βιότοπο του είδους, θέτοντας σε κίνδυνο τους τοπικούς πληθυσμούς.

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά στον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του μικρού γερακιού από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στο νομό Κιλκίς, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν το μικροκλίμα μιας περιοχής, το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς σε συνεργασία με την Cloudeo και το answr.space συμβάλλει στην αναγνώριση και κατανόηση του προβλήματος και στην υποβολή λύσεων από τα παιδιά. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος "Climate Detectives" του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διαστημικών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Ενδιαφέρεστε για το answr.space;

Αποκτήστε προηγμένες αναλύσεις κινδύνου οπουδήποτε στον πλανήτη μέσω API απευθείας στις ροές εργασίας σας.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, την αλλαγή των προτύπων βροχόπτωσης και την αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα πτηνά αυτά αντιμετωπίζουν μεταβολές στα μεταναστευτικά τους πρότυπα, τη διαθεσιμότητα τροφής και την καταλληλότητα των ενδιαιτημάτων τους. Ως αποτέλεσμα, ο πληθυσμός του μικρού γερακιού απειλείται, με πιθανές συνέπειες για την ευρύτερη ισορροπία του οικοσυστήματος στην περιοχή.

Οι προσπάθειες διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων, της έρευνας και των εκστρατειών εκπαίδευσης του κοινού, είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό του μικρού γερακιού στην περιοχή του Κιλκίς και τη διασφάλιση της επιβίωσης αυτού του αποδημητικού είδους γερακιού σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Η Cloudeo βοηθά αυτού του είδους τις περιβαλλοντικές εκστρατείες παρέχοντας λύσεις όπως το answr.space.

Οι Cloudeo και answr.space παρείχαν τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή του Ανθόφυτου, όπως ζητήθηκε από το σχολείο, τα οποία είναι υψίστης σημασίας για τη ζωή του μικρού γερακιού στην περιοχή. 


Κατεβάστε τη σύντομη έκθεση για το Falco Naumanni στο Κιλκίς, Ελλάδα, και ανακαλύψτε τις κλιματικές αναλύσεις που προέρχονται από το answr.space για να αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων διατήρησης της άγριας ζωής:

I agree to the Privacy Policy.
*Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κλιματικές πληροφορίες ανακτήθηκαν τον Απρίλιο του 2023.  Εάν χρειάζεστε μια πιο πρόσφατη ανάλυση για ένα συγκεκριμένο ή παρόμοιο γεγονός, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας.
Σύνδεση to leave a comment
Απρίλιος 2023
Επιλεγμένο προϊόν: PlanetScope