Κατάστημα

FOSS4g Stack: QGIS 3 Desktop
0,00 € 0.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
Learn Hyperspectral Remote Sensing from the Scratch
20,00 € 20,00 € 20.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
Introduction to UAV mapping
20,00 € 20,00 € 20.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
FOSS4g Stack: Python Geospatial
25,00 € 25,00 € 25.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
FOSS4g Stack: Internet Mapping with Geoserver
25,00 € 25,00 € 25.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
FOSS4g Stack: Spatial SQL with PostgreSQL / PostGIS
25,00 € 25,00 € 25.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
GEO Premium
29,00 € 29,00 € 29.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
Overview of LiDAR; system variations, data interpretation & applications
30,00 € 30,00 € 30.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
Geospatial Analysis for Urban Applications with GIS and a bit of Python
30,00 € 30,00 € 30.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
FOSS4g Stack: Enterprise GIS w/ PostgreSQL / PostGIS
35,00 € 35,00 € 35.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
ESA Sentinel Application Platform
40,00 € 40,00 € 40.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University
Google Earth Engine Training For EO Applications
45,00 € 45,00 € 45.0 EUR
Παρέχεται από το GEO University